Compliance og samfundsansvar

Vi tager ansvar for mennesker og miljø og praktiserer ordentlighed i virksomhedsledelse. For os betyder det, at vi behandler vores medarbejdere med værdighed og respekt, at vi tager ansvar for vores virksomhedsadfærd og sikrer effektive processer samt dokumentation. Det betyder, at vi lever op til retningslinjer, som omhandler bl.a. arbejdsmiljø, kvalitetsledelse, arbejdstagerrettigheder og miljøstandarder.

Mennesker

Projekternes succes afhænger af, at vi altid leverer de allerbedste resultater. Kundernes tilfredshed bygger på vores kompetencer, vores fleksibilitet samt tilliden til, at vi altid har styr på processer, retningslinjer og lovkrav.

Derfor investerer vi i vores medarbejdere. Vi efteruddanner og certificerer dem, så de altid er top-kvalificerede – også til at varetage special opgaver. Vi har medarbejdere, som er diplomuddannede i HSE (Health, Safety and Environment) , og alle vores folk er HSE-trænede. Vi sørger for, at vores medarbejdere har gode vilkår, at alt det praktiske er i orden og fungerer, så de er motiverede og kan fokusere på dét, de er brænder for og er dygtige til.
Og det betyder også, at vi forventer, at kunderne behandler vores medarbejdere ordentligt.

Vi overholder lokale aftaler, overenskomster og lever op til lovgivning og krav i hvert eneste land vi opererer i.

Sikkerhed på arbejdspladsen

Vi har altid fokus på sikkerheden, så både medarbejdere og kunder er trygge. For os er arbejdsmiljø en topprioritet, og vi udvikler os i takt med de stadigt stigende krav på området. Det er vigtigt for os at sikre både rammer og styring af de risici, der er i forbindelse med arbejdsmiljø.

Derfor har vi en ISO 45001-certificering, som er en international anerkendt standard i arbejdsmiljøledelse. Med standardens krav og vejledning sikrer vi løbende og systematisk kontrol af arbejdsmiljøet, evaluering samt målrettet forbedring af vores indsatser. Det er med til at reducere arbejdsulykker og skabe sikre og sunde arbejdspladser, som er motiverende for medarbejderne, og som dermed også øger produktiviteten.

Miljø

I DMA International arbejder vi proaktivt med at optimere og reducere vores miljømæssige påvirkning. Derfor er vi ISO 14001-certificeret.

ISO 14001 er den mest anerkendt international standard for miljøledelsessystemer. Certificeringen er en garanti for, at vi overholder den relevante miljølovgivning, og at vi derudover løbende fastsætter målsætninger og miljøforbedringer. Vi arbejder blandt andet med waste management og på at mindske ressourcespild og overholder til hver en tid lokale krav og forordninger på området.

Det betyder, at vores medarbejdere håndterer og sortere affald forsvarligt og med henblik på genbrug og genanvendelse. Et andet fokusområde er vedligehold af udstyr og værktøj, som sikrer længere levetid og dermed minimerer materiale- og ressourceforbrug.

Kvalitetsledelse

Vi arbejder ofte på store projekter, hvor der stilles krav til risikostyring samt styring af processer og procedurer, ligesom vores ydelser skal opfylde lovmæssige krav. Det kræver en effektiv og struktureret tilgang gennem hele værdikæden, så vi altid leverer ydelser af høj kvalitet til aftalt tid. Det spiller en stor rolle i vores forretning og i samarbejdet med vores kunder, og det ønsker vi at kunne dokumentere.

Derfor er vi ISO 9001-certificeret. Det er et kvalitetsledelsessystem, der går godt i spænd med vores øvrige certificeringer inden for miljøledelse og arbejdsmiljøledelse. Vi benytter standardens krav som retningslinjer for, hvordan vores aktiviteter skal udføres, og arbejder fortløbende med forbedring af effektiviteten, øge kundetilfredsheden samt glade og motiverede medarbejdere.

Foruden kvalitetsledelse er vi også certificeret i kvalitetssystem for svejseværksteder, ISO EN 3834.

Yderligere certificeringer:
Svejsning i metal
TIG-svejsning
Svejsning i plastik
Svejsning i glas
MCAW-svejsning
MIG-svejsning
FCAW-svejsning
EN ISO 9606-1: 2018 – TIG 141 (GTAW); MMA 111 (SMAW); MIG/MAG 135/138/136 (GMAW; MCAW; FCAW); Multi-process 141/111; 138/136; 135/136; 141/136. EN 13067: 2012 – PE pipes welding.